North American Sabre F-86K

Terug

Taak                        onderscheppings-/nachtjager
Totaal besteld         63
Registraties            Q-237/Q-902 (niet in volgorde)
Operationeel           december 1955 - oktober 1964
In gebruik bij         700, 701 en 702 Sq.Om de vijandelijke bommenwerpers,welke steeds vaker bij nacht en tijdens slecht weer opereerden,het hoofd te kunnen bieden ging de luchtmacht in 1953/54 op zoek naar een AWX interceptie/nachtjager.
In 1954 werd besloten om 63 Sabre F.86's aan te schaffen,waarvan 28 stuks voor kosten van de luchtmacht.
Uiteindelijk werden echter alle machines kosteloos geleverd volgens het financiele hulpprogramma MDAP.
North American leverde 57 Sabre's,de overige 6 kwamen uit Italie van Fiat in Turijn.
 
In tegenstelling tot de Meteor gold de Sabre in die tijd als een ingewikkeld modern wapensysteem.Het toestel was uitgerust met o.a. een boordradarsysteem,een automatische piloot,een naverbrandingssysteem en analoge electronische besturing.
Verder kon het een topsnelheid van meer dan Mach 1 behalen en beschikte het over een aantal 20mm boordkanonnen.
In 1960 werden de Sidewinder raketten nog toegevoegd aan het wapenarsenaal,hetgeen toen gold als een geducht ADF wapen. 
Helaas waren het dikwijls ook deze ingewikkelde systemen die de oorzaak vormden van de lage vlieggereedheid van het toestel.

Op 1 oktober 1955 arriveerden de eerste Sabres per schip in ons land.
Vanwege de typeaanduiding F.86K volgde daarna al snel de bijnaam "Kaasjager".
De eerste batch vond hun weg naar het op Soesterberg opgerichte 700 Sq.
Vanwege geluidsklachten vertrok deze eenheid 3 jaar later naar de zustersquadrons op Twente,die daarmee de Kaasjager basis van Nederland werd.

Naast z'n taak als interceptiejager is de Sabre in z'n nadagen ook gebruikt voor de conversie van toekomstige Starfighter piloten.
De echte hoogtijdagen van de Sabre waren toen echter al voorbij.
Reeds in april 1962 werd het eerste Sabre squadron opgeheven,dik 2 jaar later verdwenen de laatste machines en was het voorbij met het Sabre tijdperk.
Na sloop op de bakermat werden de rompen e.d. verkocht aan een aluminiumsmelterij in Zutphen.
De electronica ging naar het DVM te Gilze Rijen; in 1968 werd deze alsnog verkocht aan Venezuela.
bovenste twee foto's; een formatie Sabre F-86K's
in aktie tijdens de open dag op thuisbasis Twente
op 14 juni 1963; foto's gemaakt door Harry Prakken
te Hengelo.