Sikorsky SH-34J /UH-34J (HSS-1N Seabat)

- 134 t/m 145

Terug

ontbrekende foto's van de airframes worden regelmatig aangevuld.134          Bu.Nr.      nvt       c/n     58-1597

 • 260663   in gebruik/ overname MLD
 • 000663   naar VSQ-8
 • 000066   na ombouw type gewijzigd in UH-34J
 • 290368   naar VSQ-7
 • 000571   officieel buiten gebruik gesteld; naar Anthony Fokkerschool voor instructie; later naar MLM museum
De 134 in z'n latere versie als Sikorsky UH-34J bij
het VSQ-7 tijdens een Search and Rescue oefening
op de Noordzee voor de kust van Katwijk.


 


 opnieuw de 134 van VSQ-7 tijdens de approach op 
 Marinevliegkamp de Kooy in juni 1969.
na de aktieve dienst bij de MLD werd de 134
bij de Anthony Fokkerschool gebruikt als
sleutelkist voor studenten aan deze opleiding.

135          Bu.Nr.      nvt       c/n     58-1611

 • 260663   in gebruik/ overname MLD
 • 000663   naar VSQ-8
 • 000066   na ombouw type gewijzigd in UH-34J
 • 290368   naar VSQ-7
 • 080670   officieel buiten gebruik gesteld; later gesloopt op Marinevliegkamp Valkenburg136          Bu.Nr.     149841     c/n     onbekend     

 • 300362   in gebruik/ overname MLD
 • 000362   naar VSQ-8
 • 170865   ongeval; na motorproblemen moest de helikopter een noodlanding midden op zee maken voor de kust tussen Katwijk en Noordwijk, 3 mijl ZW van het REM eiland. De automatisch intredende drijfinrichting, bestaande uit flinke zichzelf opbaasbare balonnen, zorgde ervoor dat de vier bemanningsleden binnen 20 minuten veilig uit het water konden worden opgepikt door twee andere Seabat's. De helikopter werd dezelfde avond nog naar Valkenburg gebracht door een betonningsvaartuig, waar bleek dat het zoute water inmiddels teveel schadelijke invloed had gehad op diverse vitale onderdelen; de 136 werd kort daarna afgeschreven; de ongedeerde bemanning bestond uit: eerste vlieger luitenant ter zee II oc  G. A. D'Ancona, tweede vlieger luitenant ter zee II oc C. G. Heideman, waarnemer luitenant ter zee II oc F. E . Kuipers en onderzeebootbestrijdingsexpert sergeant J. van Geenen.
maar ruim 3 jaar behoorde deze SH-34J Seabat 136 tot de
inventaris van de Marineluchtvaartdienst totdat het vanwege
bovenvermeld vliegongeval moest worden afgeschreven;
op deze interessante foto, genomen op 18 april 1963 op
de vliegbasis Ypenburg, zien we de letter "D" op de

staart, hetgeen de afkorting is van de thuisbasis van
de 136, de Hr. Ms. Karel Doorman.
Op de romp achter het cabinegedeelte onder de rotor is

het squadronembleem van VSQ-8 aangebracht, terwijl
op de staart, boven het nummer 138, de MLD helikopter-
aanduiding (HSS-1N) duidelijk wordt vermeld.

foto via Johan (Hans) Ragay.

137          Bu.Nr     149842     c/n     58-1442

 • 300362   in gebruik/ overname MLD
 • 000362   naar VSQ-8
 • 000066   na ombouw type gewijzigd in UH-34J
 • 290368   naar VSQ-7
 • 030871   officieel buiten gebruik gesteld; retour MAAG; naar civiel als N59333de 137 kort voor de lift off vanaf een weiland bij Leiderdorp.
138          Bu.Nr.     149131     c/n     58-1373

 • 040961   in gebruik/ overname MLD
 • 000961   naar VSQ-8
 • 290961   aan boord van "Hr. Ms. Karel Doorman" vervoerd naar Nederland
 • 000066   na ombouw type gewijzigd in UH-34J
 • 290368   naar VSQ-7
 • 080670   officieel buiten gebruik gesteld; retour MAAG; naar civiel als N59331
de 138 tijdens een bezoek aan het vliegveld van Bonaire.
foto AVD KM (MLD)


139          Bu.Nr.     149132     c/n     onbekend

 • 040961   in gebruik/ overname MLD
 • 000961   naar VSQ-8
 • 290961   aan boord van "Hr. Ms. Karel Doorman" vervoerd naar Nederland
 • 251061   ongeval; opererend vanaf de K.D. moest de bemanning als gevolg van een motorstoring een noodlanding op zee maken voor de oostkust van Schotland bij Helmsdale; 3 van de 4 inzittenden van de bemanning konden worden gered, tweede vlieger adjudant vlieger J. F. van Maas vermist140          Bu.Nr.     149133     c/n     onbekend

 • 040961   in gebruik/ overname MLD
 • 000961   naar VSQ-8
 • 290961   aan boord van "Hr. Ms. Karel Doorman" vervoerd naar Nederland
 • 310163   ongeval; tijdens oefening op zee met onderzeeboot liep het toerental steeds verder terug, vermoedelijk vanwege een motorstoring of door ijsafzetting; een noodlanding op zee in de Straat van Gibraltar was het gevolg, waarna de in de buurt vliegende Sikorsky "145" te hulp schoot ; nadat deze echter ook te water raakte konden de bemanningsleden van beide machines ( 140 luitenant ter zee II van Dam en luitenant ter zee II oc G. A D'Ancona) echter door een gezamenlijke reddingsactie van een derde Sikorsky Seabat van luitenant ter zee Duell en de sloep van de Hr. Ms, Karel Doorman in veiligheid worden gebracht; de heli zonk kort daarna naar de diepte zeebodem. (zie ook bij vliegtuignummer 145!)


141          Bu.Nr.     147631     c/n     onbekend

 • 050160   in gebruik/ overname MLD; voor aflevering nog tijdelijk registratie 8-5 gehad
 • 000160   naar VSQ-8
 • 220965   ongeval; tijdens vlootoefeningen bij Schotland verloor de heli midden op zee motorvermogen, waarna het een noodlanding op het water moest maken; mede dankzij de floatation gear (zelf opblazende balonnen rondom het vliegtuig) bleef de heli lange tijd drijven, waarna de bemanning door een in de buurt verkerende heli kon woren gered; in een poging om later ook de verongelukte heli aan boord van de "Karel Doorman"te hijsen raakte de floatation gear dermate beschadigd, waarna de helikopter alsnog naar de diepte zonk. de geredde bemanning bestond uit vlieger luitenant ter zee I  J. Timmen,  vlieger luitenant ter zee II H. G. R. van Hummelen, vlieger luitenant ter zee III W. F. Berkhout en sergeant P. M. Glimmen.142          Bu.Nr.     147632     c/n     58-1150

 • 050160   in gebruik/ overname MLD
 • 000160   naar VSQ-8
 • 140963   ongeval; tijdens operaties vanaf de Hr. Ms. Karel Doorman raakte de heli zwaar beschadigd nadat het, door een foutieve plaatsing op de voorlift, tussen de lift werd gemangeld. 
 • 000066   na ombouw type gewijzigd in UH-34J
 • 290368   naar VSQ-7
 • 050472   officieel buiten gebruik gesteld; retour MAAG; naar civiel als N59329
De 142 als Seabat UH-34J van het VSQ-7 tijdens een
reddingsdemo; 
de lieroperator heeft de grote rompdeur
naar rechts opengeschoven zodat hij een beter zicht heeft
op de situatie beneden.
op de staart heeft de letter "D" inmiddels plaatsgemaakt
voor de "V", 
de aanduiding voor Marinevliegkamp Valkenburg.
nog een mooie detailopname van de neussectie van
een Seabat UH-34J (142).
143          Bu.Nr.     147633     c/n     onbekend

 • 050160   in gebruik/ overname MLD
 • 000160   naar VSQ-8
 • 281265   ongeval; tijdens formatievlucht met 144 raakten de rotorbladen elkaar, waarna beide helikopters een noodlanding maakten in een weiland tussen Benthuizen en Gelderwoude; vlieger luitenant ter zee C. Kroeger en de overige bemanning ongedeerd.
 • 290368   naar VSQ-7
 • 020468   ongeval
 • 041269   officieel van de sterke afgevoerd; gesloopt op MVK Valkenburg
In tegenstelling tot de SH-34J "144" (zie onder) kwam de 
"143" van vlieger luitenant ter zee C. Kroeger nog vrij
ongeschonden aan de grond na de mid air botsing
van 28 december 1965.
foto MLD

144          Bu.Nr.     147634     c/n     58-1158

 • 050160   in gebruik/ overname MLD
 • 000160   naar VSQ-8
 • 281265   ongeval; tijdens formatievlucht met 143 raakten de rotorbladen elkaar, waarna beide helikopters een noodlanding maakten in een weiland tussen Benthuizen en Gelderwoude; nadat de 144 de grond had geraakt bleef het rechter hoofdwiel steken in een greppel, waarna de machine op z'n kant kwam te liggen waarbij het staartgedeelte deels afbrak (Zie krantenbericht onder); vlieger luitenant ter zee C. G. Heideman en rest van de bemanningsleden bleven ongedeerd. 
 • 290866   na reparaties en ombouw type gewijzigd in UH-34J
 • 290368   naar VSQ-7
 • 080670   officieel buiten gebruik gesteld; retour MAAG; naar civiel N59330
als je deze foto van de 144 bekijkt is het een wonder
dat het marinepersoneel deze zwaar beschadigde
Sikorsky Seabat weer heeft weten op te knappen.
Dat moet toch een flinke klus zijn geweest waarbij
het nodige bloed, zweet en tranen is gevloeid.
Hulde voor deze mannen! 
foto MLD


De 144 overleefde zonder al te veel kleurenscheuren
bovenvermelde crash en werd later omgebouwd tot een
Sikorsky UH-34J, speciaal bedoeld voor opsporings- en
reddingstaken.
Op deze foto staat de lieroperator in de heli op het punt
om een "drenkeling" uit het rubberen reddingsvlot veilig
omhoog te takelen.

145          Bu.Nr.     147635     c/n     58-1160

 • 050160   in gebruik/ overname MLD
 • 000160   naar VSQ-8
 • 310163   ongeval; verongelukt in zee in de Straat van Gibraltar bij poging de bemanning van de verongelukte 140 te redden; de heli raakte bij de aktie met de staart in het water waarna het tegen het wateroppervlakte sloeg; de bemanning, o.l.v. vlieger gezagvoerder sergeant majoor Onrust, kon gelukkig veilig uit het water worden opgevist na een gezamenlijke reddingsactie tussen een derde Sikorsky Seabat ( van ltz. Duell) en de sloep van de Hr. Ms. Karel Doorman. Korte tijd later verdween de Sikorsky SH-34 145 in de diepte.drie jaar slechts was de Sikorsky "145" in dienst bij
de Marineluchtvaartdienst.
Op bovenstaande foto wordt een "drenkeling" d.m.v.
de lier uit zee omhoog getakeld tijdens een oefening.

foto MLD