Douglas Dakota C-47A

Terug
Na de hektische periode en de nodige verliezen van de 2e Wereldoorlog werd de Marine Luchtvaart Dienst in Nederlands Oost Indië na de oorlog opnieuw opgebouwd.
Zo werden in het najaar van 1945 uit de enorme reservevoorraden van de USAF in Manilla in totaal 15 Douglas Dakota C-47A transporttoestellen besteld.
Volgens de Amerikanen waren de Dakota's in goede conditie, maar in werkelijkheid verkeerden de veel gebruikte toestellen in een redelijk tot slechte staat, waardoor men de machines na overname naar Australië zond voor een grondige revisiebeurt.
Tussen december 1945 en februari 1946 werden de Dakota's door MLD bemanningen naar Sydney overgevlogen.
Om deze kostbare extra vluchten goed te benutten werden ook zo'n 200 man marinepersoneel, die in Japan als krijgsgevangenen hadden vastgezeten, op deze vluchten vervoerd naar Australië.
Direct bij de aflevering ging de eerste Dakota (Q-1) echter al verloren, waarvoor kort daarna een vervangend exemplaar werd besteld.
( in verband met een wijziging in het registratiekentekensysteem van de letter Q in de letter W in 1946 kreeg deze nieuwe Dakota C-47A de registratie W-16).

Pas na maanden van intensief onderhoud werden de Dakota's uiteindelijk in de sterkte opgenomen.

Naast het vervangen van de taken van een aantal buiten dienst gestelde Catalina amfibie/ vliegboten werden de Dakota vliegtuigen gebruikt voor transportvluchten en het evacueren van bevrijd marinepersoneel.
Alleen al in 1947 vervoerden de Dakota's 20.000 passagiers en 800.000 kg vracht!


De Dakota's van de Marineluchtvaartdienst werden ingedeeld bij het VSQ-321, dat naast de Dakota's nog gebruik maakte van de Consolidated Catalina.
De thuishaven van de transporttoestellen werd Perak, dat bekend stond als het burgervliegveld van Soerabaja en pal oostelijk naast het Marinevliegkamp Morokrembangan op Java was gesitueerd.
Na de opheffing van VSQ-321 in 1946 vormden de Dakota's, evenals de overgebleven Catalina's van het squadron, het Oostelijk Verkennings- en Transport Squadron, aangeduidt als OVTS.


Naast de belangrijke rol in de vorm van luchtsteun die de Dakota's van het OVTS vervulden tijdens de politionele acties in 1947 en 1948 fungeerden de machines later als de ruggegraat voor het opzetten van het netwerk van luchtverbindingen in de Indische archipel met lijndiensten tussen Batavia - Soerabaja en Soerabaja - Makassar, kort daarna gevolgd door ferries naar Nieuw Guinea.

Vanaf 1 mei 1949 werd het OVTS, met de overheveling van de Catalina vliegboten naar het inmiddels heropgerichte VSQ-321, een volledige Dakota eenheid.

Op 27 december 1949, toen de soevereiniteitsoverdracht met Indonesië werd getekend, vond de opheffing van het OVTS plaats.
De rol van de Dakota bij de Marine Luchtvaart Dienst was echter nog niet uitgespeeld!
Op 1 februari 1950 werd het VSQ-8 opnieuw opgericht met de resterende Dakota's van het ter ziele gegane OVTS.

Bijna een jaar lang heeft dit squadron nog in het N.O.I.  geopereerd met deze betrouwbare werkpaarden totdat op 7 oktober 1950, gelijktijdig met de overdracht van de vliegvelden van Morokrembangan en Perak, de 14 resterende Dakota's werden overgedragen aan de Indonesië luchtmacht (Auri).
Voor de resterende twee maanden van dat jaar, tot de opheffingsdatum van het squadron op 15 december 1950, gebruikte VSQ-8 echter nog 4 toestellen op leenbasis voor het uitvoeren van passagiers- en transportvluchten voor het detachement in Nederlands Nieuw Guinea.

Op 15 december 1950 werden de Dakota vluchten bij de Marineluchtvaartdienst beëindigd, gelijktijdig met de opheffing van VSQ-8.
Het betekende echter niet het definitieve einde van de rol van de Douglas Dakota bij de Marine Luchtvaart Dienst, in 1960 en 1961 zagen we opnieuw een aantal Dakota's, type R4D-1, terugkeren in de inventaris van de Marineluchtvaartdienst.
Het was VSQ-321 op Marinevliegkamp Biak "Boroekoe" op Biak dat toen de beschikking kreeg over een 4-tal ex luchtmacht Dakota's.
Maar voor meer gegevens over die periode verwijzen we jullie graag naar de pagina over de Dakota R4D-1.

De Dakota's van zowel de Militaire Luchtvaart van het KNIL

als de Dakota's van de Marine vervulden een belangrijke
rol tijdens de Politionele Actie's in Indonesie.
De machines vervoerden talloze troepen en parachutisten,
vooral op Java.
Deze foto is van 19 december 1948 op Kali Bentang nabij 
Semarang tijdens de eerste dag van operatie "Ekster". 
foto DLC; coll Nat Archief

een hele "rits" Dakota's van het OVTS op Kali Bentang. 
foto DLC; collectie Nationaal Archief