Lockheed Neptune P2V-7 en Neptune SP-2H

TerugTaak                                 lange afstand maritieme patrouille/onderzeebootbestrijding 
Totaal in gebruik              19
Operationeel                    1961 - 1982
In gebruik bij                    VSQ-2, VSQ-5, VSQ-320, VSQ-321
In 1961 bestelde de MLD 15 Neptune P2V-7B bij de Lockheed fabrieken in Amerika.
11 van deze machines waren bestemd voor gebruik in Nederlands Nieuw Guinea bij VSQ-321 op MVK Biak.
De 4 overige machinens dienden voor opleidingsdoeleinden bij VSQ-5 op Valkenburg.
Deze versie van de Neptune was tevens voorzien van 2 straalmotoren en het had 4 mitrailleurs in de (dichte) neus.

Na afloop van het conflict in Nieuw Guinea kwamen de 11 Neptunes van VSQ-321 naar Nederland en werden ingedeeld bij VSQ-320 op MVK Valkenburg.
De typeaanduiding veranderde hiermee ook in Neptune P-2H.
In de jaren 1963-1966 werden alle Neptunes boj oa. Aviolanda ingrijpend verbouwd  tot onderzeebootbestrijdingsvliegtuig, waarmee de dichte neus met de mitrailleurs plaats maakte voor een plexiglazen neuskoepel.
Na de verbouwing werden de Neptunes aangeduid als type SP-2H.
In 1965 kocht de MLD nog eens 4 extra Neptunes van de Franse Marine.
Tot de Neptunes in 1982 werden vervangen door de Lockheed P-3C Orion vlogen de toestellen op MVK Valkenburg bij VSQ-320, maar ook het opleidingssquadron VSQ-2 heeft op zgn. leenbasis met de Neptune gevlogen.
Na het buiten gebruik stellen van de Neptunes werden de meeste machines gesloopt.mooie formatie van de Neptunes 217 en 218 boven de
Noordzee.   foto MLD


deze foto geeft een mooi beeld van de overzichtelijke
werkruimte van de Neptune 
cockpit voor de beide
vliegers; in de jaren zeventig 
bestond een Neptune
bemanning uit elf man;

een officier- en een onderofficier-vlieger( de 1e
en 2de vlieger), twee onderofficieren boord-
werktuigkundige(BWK), ook wel mecano's genoemd,
vier onderofficieren operator met brevet vliegtuig

onderzeebootbestrijder- of verkenner, twee officieren
waarnemers(waarvan één in functie als tactical co-ordi-
nator(TACCO) en tenslotte een vliegtuigboordkonstabel

(VBK) die de bewapening onder z'n hoede had.
foto Bert Corton
Het einde van een prachtige machine; een aantal Neptune
rompen liggen verschroot bij sloopbedrijf van Leeuwen aan de
overkant van het oude Parlevliet.