Commonwealth Wackett CA-6

- B-301 t/m B-315

Terug

Afkortingen:

EOS  =  Elementaire Opleidings School
CVS  =  Centrale Vlieg Schoolontbrekende foto's van de airframes worden regelmatig aangevuld.


B-301          ex RAAF A3-3


 • 250747   als eerste Wacket overgevlogen naar EOS Andir
 • 000947   naar CVS
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)
een vlieginstructeur doceert een aantal cursisten van de
EOS op de flightline van Kalidjati in de nabijheid van
een Wacket.
foto ML/KNIL 

B-302          ex RAAF A3-7 • 001247   naar CVS
 • 020848   ongeval; beschadigd na mislukte landing op Kali Djati; leerling vlieger onderofficier W. M. Eikelboom ongedeerd
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)
Deze slechte kwaliteit foto is te vinden op de beeldbank
site van het NIMH; waarschijnlijk gaat het hier om de B-302. 

Zoals uit bovenstaande levensloop van deze Wackett CA-6
valt te lezen maakte onderofficier W. M. Eikelboom op
2 augustus 1948 een ongelukkige landing op Kali Djati
waarbij het lesvliegtuig licht werd beschadigd.

foto beeldbank NIMH

B-303          ex RAAF A3-11 • 001247   naar CVS
 • 200548   ongeval; tijdens oefening formatievliegen door verslechterde weersomstandigheden uit koers geraakt waardoor het contact met collega verloren ging; bij zeer slecht zicht raakte de Wacket in de dichte bewolking waarna het in een poging om een berghelling te ontwijken afgleed en neerstortte tussen Kalidjati en Bandoeng nabij de Tjiaterpas; vaandrig vlieger waarnemer W. F. J. M. Stoop  ; Willem Frederik Johan Maria Stoop werd op 28 april 1925 te Den Haag geboren en trad in augustus 1945 als OVW-er in dienst bij de Luchtstrijdkrachten. Op 12 maart 1948 ontving vaandrig Stoop, als één van de beste leerlingen van de Vliegschool, z'n Klein Militair Brevet (KMB).
B-304          ex RAAF A3-18
 • 000748   naar CVS
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)
een prachtig plaatje van Wackett CA-6 B-304 uit het
persoonlijke album van W. M. Eikelboom; hij liet zich
als leerling vlieger in deze B-304 vereeuwigen tijdens
de start van een solovlucht op Kali Djati op 30 augustus
1948.

foto coll NIMH

B-305          ex RAAF A3-19 • 0001047   naar CVS
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)B-306          ex RAAF A3-27 • 000847   naar EOS Andir
 • 000947   naar CVS
 • 100650   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)
mooie detailopname van Wacket CA-6 B-306 tijdens
de voorbereidingen van de leerling vlieger en z'n
instructeur in de cockpit van het toestel kort
voor aanvang van een nieuwe lesvlucht.

foto ML/ KNIL; coll NIMH

B-307          ex RAAF A3-30 • 001048   naar CVS
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)Evenals z'n grotere en zwaardere broer de North-
American Harvard had ook de Wackett CA-6 de

gewoonte om het overdadige gebruik van de remmen
door de vlieger veelvuldig "te beantwoorden" met
een neusstand
.
foto ML/KNIL

B-308          ex RAAF A3-34 • 000848   naar CVS
 • 230249   ongeval; tijdens een trainingsvlucht raakte de Wacket in een vrille, van waaruit de bemanning het lesvliegtuig niet tijdig meer kon herstellen; het gevolg was dat het vliegtuig met een smak tegen de grond klapte in de nabijheid van Kalidjati; door de enorme klap kwam de instructeur, sergeant majoor kort verband vlieger waarnemer F. H. (Frans)van Onselen    om het leven, terwijl de leerling, tweede luitenant P. Brandt, zwaar gewond raakte.

Een tweetal foto's van het de compleet verwoeste
Wacket CA-6 B-308 na de fatale crash 

bij KaliDjati; 
foto's ML/KNIL; coll beeldbank NIMH 

Franciscus Hendrikus van Onselen
werd geboren op 20 juli 1914 te
Pengalengan, een bergdorp op
West Java 30km ten Zuiden van
Bandoeng op de hellingen van
Malabar.
Zoals veel Indonesiers had Frans
van Onselen zich ook aangemeld
bij het KNIL voor de Militaire Lucht-
vaart; In 1939 startte hij z'n
vliegeropleiding bij de vliegschool
op Kali Djati.
Ten tijde van het ongeval in 1949
was 
Frans van Onselen in functie
als vlieginstructeur bij de 
EOS.
foto ML/KNIL; coll beeldbank NIMH 

B-309          ex RAAF A3-37  • 000848   naar EOS
 • 001048   naar CVS
 • 100650   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)B-310          ex RAAF A3-41

 • 000947   naar EOS
 • 000148   t/m december 1948 in opslag bij DVM
 • 000149   naar CVS
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)B-311          ex RAAF A3-45

 • 000848   naar CVS
 • 090948   ongeval; de Wacket kreeg tijdens de solo vlucht van sergeant leerling vlieger R. J. Ismail te kampen met ernstige motorstoring, waardoor sergeant Ismael genoodzaakt was het lesvliegtuig per parachute te verlaten. Hij kwam gelukkig veilig aan de grond in de omgeving van het vliegveld Kalidjati; omdat er in de omgeving van het vliegveld veel vijandelijke aktivisten aktief waren, moest hij het laatste gedeelte naar het vliegveld rennend afleggen waarbij hij op de hielen werd gezeten door pro-strijders van de Indonesische Republiek. De Wacket stortte ook in de omgeving van het vliegveld neer, waarna het uiteen spatte en daarna in brand vloog. Na de onafhankelijkheid van Indonesie in 1950 werd sergeant Ismail officier vlieger bij de Indonesische luchtmacht op o.a de P-51 Mustang en de B-25 Mitchell en eindigde z'n carriere als opperofficier. B-312          ex RAAF A3-47

 • 000847   naar opslag DVM
 • 000749   naar CVS
 • 000150   in opslag op Kalidjati bij 1 VRA
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)B-313          ex RAAF A3-54

 • 001247   naar CVS
 • 000749   naar DVM voor opslag
 • 100650   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)B-314          ex RAAF A3-55

 • 000947   naar CVS
 • 000150   in opslag Kalidjati
 • 130550  overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)B-315          ex RAAF A3-60

 • 000947   naar EOS
 • 001047   naar CVS
 • 000549   in opslag
 • 130550   overgedragen aan Indonesische Luchtmacht (AURIS)
Voor aanvang van je solovlucht moest er natuurlijk
een plaatje voor het familie album komen;
de leerling vlieger wordt vergezeld door 2 manschappen
van het grondpersoneel op Kali Djati.
De van de motorkap ontdane B-315 is 
de uitverkorene
Wackett CA-6 op deze foto, welke in 1948 werd
gemaakt.

foto ML/KNIL coll NIMH