Noorduyn Harvard AT-16 ( Militaire Luchtvaart KNIL)

- B-401 t/m B-414

Terug


ontbrekende foto's van de airframes worden regelmatig aangevuld.

B-401          c/n  14-589     RAF  serial     FE855

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati 
 • 001048   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS) 
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtbovenstaande foto werd gemaakt in augustus 1948;
het betreft daarom een van de eerste gereedgekomen
Harvard AT-16 lesvliegtuigen van de Centrale
Vliegschool.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat de afgebeelde
machine de B-401 zou kunnen zijn!
Op de vleugel staat niemand minder dan kapitein
A. T. M. (Ad)Oonincx.
Hij speelde als de invlieger van alle nieuwe Harvards
een belangrijke rol bij de invoering van het lesvliegtuig
bij de ML/KNIL.
Het invliegen van de kisten bestond uit een half uur
" normaal vliegen".
Daarna volgde een uur instrumententest waarna
tenslotte de kist nog een half uur aan de tand werd 
gevoeld bij het aerobatics vliegen.
Volgens kapitein Oonincx lieten de Harvards tijdens
deze kennismakingsvluchten een prettige indruk
achter!
Tenslotte zien we nog luitenant K. (Karel) van Gessel
zittend in de cockpit.
Hij was een van de nieuwe Harvard vlieginstructeurs 
van de Centrale Vliegschool op Kali Djati op 
West Java.
foto ML/KNIL

B-402          c/n   14-604     RAF   serial   FE870

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000349   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtB-403          c/n   14-789     RAF   serial   FH155

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000149   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtB-404          c/n   14-818     RAF   serial   FS678

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000349   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmacht
B-405          c/n   14-1001     RAF   serial   FS861


 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS) 
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtDe Harvards van de Centrale Vliegschool waren, net als
de Harvard lesvliegtuigen van de Voortgezette Vliegopleiding
(VVO) op Gilze-Rijen, gespoten in het opvallende egaal
knalgele trainingskleuren schema.
foto ML/KNIL

nog een foto van de Harvard B-405 samen met een
Nederlandse Dakota C-47 op Kali Bentang nabij Semarang;
deze laatste staat gereed voor het vervoer van
luchtlandingstroepen tijdens het begin van de
tweede Politionele Actie;deze foto werd gemaakt
op 19 december 1948.

De tweede Politionele Actie (ook bekend onder de 
militaire codenaam Operatie Kraai) ging in de nacht
van 18 op 19 december 1948 van start.
Doel van deze actie's waren gericht tegen de steeds in
grotere omvang toenemende geweldsincidenten, bestands-
schendingen, infiltraties, sabotages, overvallen,  
berovingen en moordpartijen van sympathiesanten
van de Republiek I
ndonesie op Java en Sumatra.
Operatie Kraai eindigde op Java op 31 december 1948,
op Sumatra daarentegen eindigde de operaties pas op
5 januari 1949. 
foto ML/KNIL

B-406          c/n   14-1005     RAF   serial   FS865

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmacht
De B-406 is kort voor het maken van deze foto  gestart
voor een nieuwe lesvlucht en taxied over de gras-
rolbaan van Kalidjati naar de startpositie.
foto ML/KNIL

B-407          c/n   14-1009     RAF   serial   FS869

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 250450   ongeval; tijdens ferryvlucht van Andir naar Kalidjati na onderhoudsinspectie in slecht weer terechtgekomen waarna de Harvard door slecht zicht neerstortte op een helling van de Tjiaterpas; de vliegers, instructeur sergeant majoor waarnemer W. E. (Bill) Erkelens en reserve tweede luitenant leerling vlieger S. D. Fokkema raakten gewond. De Harvard werd bij de crash totaal vernield. S. D. Fokkema vervolgde in begin jaren 50 z'n carriére bij de Koninklijke Luchtmacht als Hoofd Selectie voor adspirant vliegers en promoveerde op 3 december 1954 cum laude als doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam met z'n scriptie over "psychologische beschouwingen over het leren vliegen en over het onderzoek naar de geschiktheid als vlieger".B-408          c/n   14-1017     RAF   serial   FS877

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 000549   naar 18 squadron
 • 001049   naar 120 squadron/ GOS
 • 001149   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtveel bekijks voor het cockpitgedeelte van Harvard
B-408 tijdens de open dagen op Kalidjati welke werden
gehouden van 4 tot 9 september 1948 ter ere van het
50-jarig regerings jubileum van H.M. Koningin 
Wilhelmina.
foto ML/ KNIL
B-409          c/n   14-1103     RAF   serial   FS963

 • 000848   na verscheping van Nederland naar Tandjoeng Priok en assemblage ingevlogen op Kalidjati
 • 001148   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 160250   ongeval; tijdens een lesvlucht kreeg de leerling de opdracht om een vrille manoeuvre uit te voeren; tijdens deze opdracht werd de controle over het toestel verloren waarna het kort daarop de grond raakte en neerstortte bij Sabang in de omgeving van Kalidjati; de vliegers, instructeur sergeant majoor waarnemer J. N. (Jan Nicolaas) Schipper  en leerling vlieger korporaal J. (Jan) Wiersma † kwamen bij dit ernstige ongeval om het leven. Sergeant majoor Jan Nicolaas Schipper werd op 21 december 1918 geboren in Tjimahi, westelijk van Bandung op het Indonesische eiland Java. Korporaal Jan Wiersma werd op 11 februari 1928 te Zaandam geboren.De B-409 verongelukte tijdens een laagvliegoefening
bij Sabang; op deze foto staat de machine opgesteld
als 2e toestel van links op de flightline van de
Voortgezette Opleidingsschool op Kalidjati.
foto ML/KNIL

leerlingvliegers en instructeurs praten even bij terwijl op
de achtergrond Harvard B-408 op de grasbaan van
Kalidjati net van de flightline is vertrokken voor de start
van een nieuwe lesvlucht.
foto ML/KNIL; coll NIMH

het verwrongen wrak van Harvard B-409 ligt na de
noodlottige crash op 16 februari 1950 in het
dichte woud bij Sabang.
foto ML KNIL; coll NIMH
B-410          c/n   14-1110     RAF   serial   FS970

 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtDe B-410 na een mislukte landing zonder grote gevolgen.
foto ML/KNIL
B-411          c/n   14-1114     RAF   serial   FS974

 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtB-412          c/n   14-1115     RAF   serial   FS975

 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 000949   naar 120 squadron/ GOS
 • 001149   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtB-413          c/n   14-1116     RAF   serial   FS976

 • 000948   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmacht
omdat er weinig fotomateriaal voorhanden is van vooral
de vliegtuigen van de Militaire Luchtvaart van het KNIL
moeten we het nogmaals met een bekende foto doen; 
Helaas slecht te herkennen maar de B-413 opent vanaf
helemaal links het lijntje opgestelde Harvard les-
vliegtuigen.

foto ML/KNIL

B-414          c/n   14-1117     RAF   serial   FS977

 • 001048   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 000649   naar 20 squadron
 • 000749   naar Centrale Vliegschool/ Voortgezette Opleidingsschool (VOS)
 • 130550   na opheffen ML overgedragen aan Indonesische luchtmachtDe B-414 in volle vlucht tijdens een trainingsmissie
boven de sawa's van Java. Voor de ventilatie heeft
de voorste vlieger de karakteristieke Harvard 

cockpitkap een stukje opengeschoven.
foto ML/KNIL